Kazımkarabekir Belediyesi Kurumsal Kimlik Ray Reklam İşleri ile bir adım öne çıkın!

Kazımkarabekir Belediyesi Kurumsal Kimlik - tamamlanan proje
Karaman Kazımkarabekir Belediyesi için grafik tasarım ekibinin özenle hazırladığı logo çalışması yapılırken; bölgenin eski taşlı yapısından ve ismini aldığı milli değer olan Kazım Karabekir Paşa'dan esinlenilmiştir. Bölgede hala bulunan taşlı yapılar, burayı adeta seçilen kurumsal renge boyanmış gibi resmeder. Bu yüzden kasabanın kimliğine uygun olacak şekilde bir kurumsal kimlik çalışması yapmak yerinde bulunmuştur.

Müşteri Kazımkarabekir Belediyesi
Bizi Önerin

önceki:

Hepsini listele

sonraki: Beydilli İnşaat